Právní upozornění

Veškerý textový, grafický a ostatní obsah uvedený na těchto WWW stránkách („internetových stránkách“) je, není-li uvedeno jinak, majetkem společnosti H-D U.S.A., LLC. Copyright 1999-2012 H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue,

Milwaukee, Wisconsin 53208 U.S.A. Všechna práva vyhrazena.


Pro svou osobní potřebu smíte prohlížet, kopírovat, tisknout a používat
obsah uvedený na těchto internetových stránkách pod podmínkou, že: (1) obsah dostupný na těchto internetových stránkách je používán výlučně pro informační a nekomerční účely, (2) žádný text, grafika nebo jiný obsah dostupný na těchto internetových stránkách nejsou žádným způsobem pozměňovány a (3) žádná grafika dostupná na těchto internetových stránkách nebude použita, kopírována nebo
distribuována bez doprovodného textu.


S výjimkou zde uvedených případů nelze obsah tohoto dokumentu, ať již jeho vlastním významem, nebo na základě zákonné překážky pokládat za udělení licence či jiného druhu práva na použití patentu, autorského práva, ochranné známky či jiného duševního vlastnictví společnosti H-D U.S.A. nebo třetích stran.


TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY MOHOU OBSAHOVAT ODKAZY NA STRÁNKY DEALERŮ HARLEY-DAVIDSON A PŘÍSTUP NA TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY MŮŽE BÝT PROVEDEN ZE STRÁNEK DEALERŮ HARLEY-DAVIDSON. DEALEŘI HARLEY-DAVIDSON JSOU NEZAVISLÍ PODNIKATELÉ A NEJSOU ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI HARLEY-DAVIDSON. SPOLEČNOST HARLEY-DAVIDSON NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBSAH, DOSTUPNOST, PROVOZ NEBO CHOVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK DEALERŮ HARLEY-DAVIDSON, ANI JINÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK, KTERÉ MOHOU NA TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY ODKAZOVAT NEBO ZE KTERÝCH MŮŽE BÝT NA TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY PROVEDEN PŘÍSTUP.


3M, Aquatex, Armacor, Astrosorb, Blue Coral Blue Buster, Cambrelle,
Clincher, Comfort Foam, ComforTemp, CoolMax, Cordura, Dacron, Dunlop, Dynax, Fog-Out, Goodyear, Gore-Tex, Hydrofil, Kevlar, Koslan, Lexan, Loctite, Nomex, Novus, Permatex, Phillips, Polartec, Primaloft, Pyrovatex, S100, Scotchlite, Shock Absorbers, Thermax, Thermolite, Thinsulate, Torx, Velcro, Vibram a Windtex jsou obchodní známky jejich příslušných majitelů. Odkaz na jakýkoli výrobek, proces,
publikaci, službu nebo nabídka jakékoli třetí strany jejím obchodním názvem, obchodní značkou, výrobcem či jinak, neznamená a nenaznačuje to, že společnost Harley-Davidson takovou třetí stranu schvaluje či doporučuje.


Pokud některý z uživatelů těchto internetových stránek zasílá jakákoli
data zpětné vazby, jako jsou nápady, návrhy nebo dotazy týkající se některého výrobku Harley-Davidson nebo obsahu těchto internetových stránek, budou takové informace považovány za neutajené a reprodukce, použití, předávání a distribuce těchto informací ostatním nebude omezena. Kromě toho bude společnost Harley-Davidson smět použít jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v těchto informacích k jakémukoli účelu, mimo jiné i k vývoji, výrobě a propagaci výrobků, které takové nápady, koncepty, know-how nebo techniky zahrnují.


Tyto internetové stránky mají přístupy od mezinárodních uživatelů a mohou obsahovat odkazy nebo vzájemné odkazy na výrobky, programy a služby společnosti Harley-Davidson, které jsou ve vaší zemi nedostupné nebo zakázané. Takové odkazy nenaznačují, že je záměrem společnosti Harley-Davidson takové výrobky, programy nebo služby ve vaší zemi uvést nebo že lze takové výrobky ve vaší zemi
legitimně používat. Společnost Harley-Davidson si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění ukončit výrobu modelů, dílů a příslušenství, nebo jiných položek a změnit technické údaje, aniž by tím došlo ke vzniku jakýchkoli závazků. Vozidla, díly, příslušenství a jiné položky zobrazené na těchto internetových stránkách a vyrobené podle zde uvedených technických údajů jsou v prodeji pouze ve Velké Británii.


TECHNICKÉ ÚDAJE O VOZIDLECH A PŘÍSLUŠENSTVÍCH SE MOHOU
V RŮZNÝCH ZEMÍCH LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA MÍSTNÍCH ZÁKONECH A NĚKTERÉ MODELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ NEJSOU V URČITÝCH ZEMÍCH DOSTUPNÉ. VEZMĚTE NA VĚDOMÍ, ŽE NĚKTERÉ ZEMĚ ZAKAZUJÍ IMPORT, REGISTRACI ANEBO POUŽITÍ VOZIDEL A
PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NEBYLY VYROBENY DLE PŘEDPISŮ DANÉ ZEMĚ. PODROBNOSTI O POUŽITÍ JAKÝCHKOLI DÍLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO MODELŮ  VYOBRAZENÝCH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH SI OVĚŘTE U SVÉHO MÍSTNÍHO AUTORIZOVANÉHO DEALERA HARLEY-DAVIDSON.


Přístup na tyto internetové stránky je monitorován. Žádost o URL, informace o strojích, ze kterých takové žádosti pocházejí a čas žádostí jsou ukládány pro statistické a bezpečnostní účely. Použití těchto internetových stránek zahrnuje souhlas s tímto monitorováním. Tyto internetové stránky mohou být čas od času nedostupné z důvodu mechanických, telekomunikačních, softwarových,
hardwarových selhání a selhání na straně dodavatelů. Společnost Harley-Davidson není schopna předvídat či ovlivnit, kdy k takovým odstávkám dojde a není schopna ovlivnit trvání takové odstávky.


K zajištění přesnosti a celistvosti informací a souvisejících materiálů
poskytovaných společností Harley-Davidson na těchto internetových stránkách jsou prováděna přiměřená opatření, avšak společnost Harley-Davidson není odpovědná za chybný tisk, zastaralé informace, technické či cenové nepřesnosti, typografické nebo jiné chyby, které se objeví na těchto stránkách, internetových stránkách kteréhokoli z dealerů Harley-Davidson nebo na jakýchkoli jiných internetových stránkách Informace a související materiály mohou být změněny bez upozornění. Tyto internetové stránky a věškeré informace a související materiály, které obsahují, jsou poskytovány bez záruky. Co se týče,
ucelenosti, přesnosti, aktuálnosti nebo adekvátnosti, vhodnosti, funkčnosti, dostupnosti nebo provozu těchto internetových stránek nebo materiálů, které tyto internetové stránky obsahují, společnost Harley-Davidson na ně nedává žádnou záruku. Použitím těchto internetových stránek podstupujete riziko, že informace nebo materiály obsažené na těchto internetových stránkách mohou být neúplné, nepřesné, zastaralé nebo nemusí vyhovovat vašim potřebám a požadavkům.


Společnost Harley-Davidson se tímto zříká jakýchkoliv záruk, ať přímých nebo vyplývajících, včetně avšak ne výhradně záruk prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu a právní čistoty s ohledem na tyto webové stránky a informace, grafiku a materiály na nich
obsažené.

 

 

Právní upozornění | Ochrana osobních údajů a soubory cookie | Pečujeme o vás

© 2001-2014 H-D.Všechna práva vyhrazena.